Manuel Alejandro Lorenzo “Caroca”

Abel Estévez Carrera

Parroquia do Porriño

Nº2 Téc. Sup. Animación Actividades Físicas e Deportivas, actualmente traballa como entrenador de Balonman

Carolina González Costas

Parroquia do Porriño

Nº 3 Diplomada en Profesorado de EGB, actualmente exerce de mestra de E.P. no Colexio de Atios

Ramón Porto Oya

Parroquia de Atios

Nº4 Traballador autónomo no sector do transporte

Antia Rosa Carrera Couselo

Parroquia de Torneiros

Nº 5 Graduada en Dereito Económico, actualmente prepara oposicións.

Jose Carlos González Fernández

Parroquia de Budiño

Nº 6 Traballa actualmente como operario de automoción.

Bienvenido Estévez Maceira

Parroquia de Pontellas

Nº7 É Técnico Especialista en Electrónica Industrial e actualmente traballa de Delineante Proxectista

Ascensión Rosario Costas Táboas

Parroquia do Porriño

Nº 9 Técnica de orientación laboral